New Life

New Life on yritys joka kehittää varakkaille sijoittajilleen ratkaisuja ilmastonmuutoksesta aiheutuvan ympäristökatastrofin varalle. Osakkaita varten rakennetaan Arkkeja joissa he voivat olla turvassa yhteiskunnan romahtaessa.

Tällä hetkellä New Lifellä on rakenteilla kolme Arkkia. Yksi Turun saaristossa, yksi Lapissa ja yksi Imatran lähellä. Näistä viimeinen on suunnattu pääasiassa venäläisille sijoittajille. Arkki on hyviin puolustusasemiin rakennettu kylä jossa sijoittajien perheillä on jokaisella oma talo. Lisäksi Arkissa on oma generaattori, parakki työläisiä varten ja tenniskenttä.

Kansainvälisesti vertailtuna New Lifen Arkit ovat vaatimattomampia ja kansanomaisempia kuin superrikkaiden esimerkiksi Yhdysvalloissa teettämät vastaavat. Ajatuksena on että mikäli äärimmäiset sääilmiöt tai hallitsematon pakolaistulva kriisiyttävät normaalin elämän, osakkaat pakenevat arkkiin vuodeksi tai pariksi odottamaan että elämä ympäröivässä maailmassa asettuu aloilleen. Pahimmassa tilanteessa Arkkiin jäädään pysyvästi.

New Lifen sijoittajien merkittävin uhkakuva ei ole sää vaan nälkäisten köyhien laumat. Tämän vuoksi Arkkiin on palkattu siivoojien ja kokkien lisäksi myös merkittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa. Ennen maailmanloppua näille ihmisille maksetaan pientä päivystyskorvausta. Merkin saatuaan heidän odotetaan hakeutuvan Arkkiin aloittaakseen siellä uusissa tehtävissä.

New Lifen toimistolla istuu vain kourallinen työntekijöitä. Kaikki mahdolliset toiminnot on ulkoistettu konsulteille ja alihankkijoille, ja varsinaisten työntekijöiden vastuulla on näiden valvominern. New Lifen työsuhde-etuihin kuuluu paikka Arkissa, joskin työntekijänä eikä varsinaisena asukkaana.

Hahmonluonnin perusteet

Larpweaver.png

Yksityiskohta Tuhannen viillon kuoleman hahmonluontijärjestelmästä admin-puolelta (keskeneräinen)

Hahmonluonti koostuu yhdestätoista valinnasta joiden kuluessa hahmolle löytyy sosiaaliluokka, ryhmä, hahmoydin, luonteenpiirteitä, motivaatioita, historiaa ja jopa kohtauksia. Pelaajan tehtävänä on sovittaa palikat yhteen niin että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus jota on hyvä pelata. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikkien palikoiden ei tarvitse vetää samaan suuntaan: Ristiriita voi tehdä hahmosta mielenkiintoisen.

Kun valinnat on tehty, pelaaja voi kehitellä hahmoa eteenpäin ja lisätä yksityiskohtia halunsa mukaan, pelin realistisen tyylin puitteissa.

Järjestelmä tarjoaa jonkin verran kontakteja jakamalla hahmoja ryhmiin ja tarjoamalla yhteistä historiaa, mutta pelaajien kannattaa rakentaa tämän pohjan päälle kehittämällä itse lisää kytköksiä. Joidenkin hahmoydinten kohdalla nämä kytkökset on jätetty tahallaan avoimiksi. Hahmo voi olla esimerkiksi edustuspuoliso, jolloin pelaaja voi etsiä itselleen siipan pelin rikkaiden hahmojen joukosta tai sitten päättää että tämä ei ole pelissä.

Hahmonluonnissa valitaan kolme kohtausta joihin hahmo osallistuu. Hahmon näkökulmasta nämä ovat täysin in-game-suunnitelmia: Hahmon kalenterissa lukee pelin päivälle nämä tapaamiset ja tilaisuudet. Varsinkin kahdessa ensimmäisessä kannattaa tosin mahdollisuuksien mukaan pitäytyä myös pelin kuluessa välttääkseen sitä että kanssapelaajat jäävät roikkumaan.

Valintojen järjestys määräytyy valintapuun rakentamiseen liittyvien pakkotekijöiden mukaan. Siksi esimerkiksi kohtauksia ei valita kaikkia kolmea peräjälkeen.

1. Luokka

Hahmon sosiaaliluokka: Onko hahmo rikas, köyhä vai keskiluokkainen? Tämä on tärkein pelikokemukseen liittyvä valinta sillä eri luokkien pelit ovat erilaisia. Siksi luokkakuvaukset kannattaa lukea tarkkaan.

2. Ryhmä

Larpin hahmot jakautuvat kolmesta kahdeksaan hahmon ryhmiin. Jotkut ryhmät ovat työporukoita, toiset perheitä tai kavreita. Ryhmä on hahmon tärkein sosiaalinen viitekehys. Larpin aikana voi aina etsiä oman porukan mikäli ei tiedä mitä tehdä.

3. Hahmoydin

Hahmon jokaiselle pelaajalle uniikki, lyhyt ydinkonsepti. Määräytyy ryhmän mukaan, eli isommissa ryhmissä on enemmän valinnanvaraa.

4. Suhde kuolemaan

Miten hahmo suhtautuu murhaamiseen ja kuolemaan? Tämä ja kaksi seuraavaa valintaa liittyvät kiinteästi pelin teemoihin.

5. Puheenaihe

Mistä viimeaikoina tapahtuneesta hahmo voi puhua?

6. Motivaatio

Millaisia henkilökohtaisia motivaatioita hahmolla on pelin aikana?

7. Kohtaus

Pelin kohtaus jossa hahmo on mukana, esimerkiksi New Life yrityksen toimintaan liittyvä kokous.

8. Historia

Tapahtuma jossa hahmo on ollut mukana. Näissä voi olla hahmoja kaikista sosiaaliluokista ja ne on kirjoitettu niin että pelaajan täytyy hahmotella missä roolissa hän itse on ollut mukana.

9. Kohtaus

Pelin kohtaus jossa hahmo on mukana, esimerkiksi kutsuvierastilaisuus taidegalleriassa.

10. Loppukohtaus

Valitse yksi larpin kolmesta loppukohtauksesta. Kaikki kohtaukset ovat tilaisuuksia joihin hahmo suunnittelee in-game menevänsä. Nämä ovat isoja kohtauksia, joten mikäli pelin aikana syntyy pakottava syy mennä johonkin toiseen loppukohtaukseen, niin voi tehdä. Silloin hahmo muuttaa suunnitelmiaan pelin aikana.

Sukupuoli

Hahmoaihiot ovat sukupuolineutraaleja, yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Yksi ryhmistä on nimeltään Naisjohtajien verkosto, ja sen hahmot ovat naisia (mikä käsitettäköön tässä tarkoittavan kaikkia jotka mieltävät itsensä naisiksi).

Larpin maailma on pääosin realistinen mutta sukupuoleen perustuva syrjintä ja sukupuolitetut rakenteet eivät ole sen maailmassa niin keskeisiä kuin omassamme, varsinkaan hahmojen kohdalla. Tämä korostuu rikkaissa hahmoissa sillä todellinen rikkaiden maailma on usein konservatiivinen. Tässä larpissa sukupuoli ei kuitenkaan rajoita hahmon mahdollisuutta kuulua mihinkään porukkaan, ellei erikseen mainittu.

Porukoiden sisällä ei myöskään tapahdu sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Myöskään esimerkiksi homoja tai transihmisiä ei syrjitä. Rahasuvun johdossa voi olla lesbopari eikä se ole mikään juttu.

Larpissa jokainen voi pelata haluamaansa sukupuolta olevaa hahmoa.

Hiekkalaatikko

Tuhannen viillon kuolema on hiekkalaatikko-tyylinen larppi. Se tarkoittaa, että pelaajalla on laaja vapaus liikkua pelin maailmassa, mutta peli ei tarjoa valmiiksipureskeltuja juonia ja täkyjä joita täytyisi seurata.

Tästä syystä kannattaa tehdä itselleen dynaaminen, toimintakykyinen hahmo, sellainen joka saattaa tehdä uhkarohkeita ja tyhmiäkin valintoja tiukan paikan tullen. Näin pelaaja voi uskottavasti hahmoaan pelaten pitää toimintaa yllä.

Ryhmät

Rikkaiden ryhmät ovat:

Metsästysporukka on metsästystä harrastava kaveriporukka joka harrastaa myös suurriistaa Namibiassa.

Naisjohtajien verkosto on liike-elämän pääkallonpaikoilla olevien naisten hyvä sisar -kerho.

Stenbergin suku on varakas suomalainen perhe.

Turvallisuustoimikunta on joukko rikkaita sijoittajia jotka ovat ottaneet asiakseen visioida New Lifen Arkkien turvallisuuskysymyksiä.

Keskiluokan ryhmät ovat:

Media-ryhmässä on median edustajia.

New Lifen konsultit ovat hahmoja joille New Life on ulkoistanut joitain toimintojaan.

New Lifen toimisto on ryhmä jossa on firman varsinaiset työntekijät.

Rikkaiden tukihenkilöt ovat assistentteja, konsultteja yms. hahmoja jotka avustavat rikkaita.

Taidemaailma on joukko gallerian ympärillä pyöriviä taideskenen hahmoja.

Köyhien ryhmät ovat:

Murhaajat-ryhmässä on Westendin murhan tekijät.

Murharadio on anonyymiä nettiradiota pyörittävä porukka.

Rempparyhmä on joukko entisiä poliiseja jotka ovat joutuneet potkut saatuaan remonttialalle.

Siivousfirma on siivoojien itse pyörittämä osuuskunta joka taistelee isompien firmojen puristuksessa.

TTH Henkilöstövuokraus on joukko pääasiassa henkilöstövuokrausfirmalle työskenteleviä köyhiä.

Hahmojen väliset suhteet

Hahmojen keskinäisten suhteiden kehittäminen on pelaajien vastuulla. Hahmonluontijärjestelmä lajittelee hahmoja ryhmiin ja luo yhteistä historiaa mutta tarkemmat yksityiskohdat voi ja kannattaa sopia asianosaisten pelaajien kesken.

Jotkut hahmokonseptit suorastaan vaativat tätä. Jos hahmo on esimerkiksi rikkaan assistentti, täytyy keksiä kenen rikkaan tarkalleen ottaen.

Hahmosuhteita voi kehitellä varsin vapautuneesti, varsinkin yhteiskuntaluokkien sisällä. Hahmoista voi tehdä avioparin, sisarrukset, vihollisia, mikä vain tuntuu hyvältä.

Olennaisinta on muistaa että solidaarisuus larpin hahmojen maailmassa tapahtuu yhteiskuntaluokan sisällä, ei luokkarajojen yli. Hahmolla voi olla suhteita luokkarajojen yli, mutta ideaalisesti ne eivät pura vaan vahvistavat luokkajännitteitä joille tämä larppi on rakennettu.

Hahmon kehittäminen

Larpweaverin antamia yksityiskohtia ei voi muuttaa ellei ole aivan pakko, esimerkiksi mikäli niissä on ristiriita. Niiden puitteissa hahmoa voi kuitenkin kehitellä vapaasti larpin tyylin puitteissa. Tuhannen viillon kuolema liikkuu jossain realismin ja karikatyyrin rajamailla, ja sitä voi soveltaa myös hahmoideoita miettiessä.

Jos esimerkiksi köyhän hahmon pelaaja ajattelee: “Voisiko hahmoni olla aiemmin tehnyt myös varastohommia?”, vastaus on kyllä. Tällaisia henkilöhistoriaan liittyviä hahmon konseptia jatkavia yksityiskohtia voi säveltää varsin vapaasti ilman että se rikkoo larppia.

Ropeconin testilarppi

Järjestimme Tuhannen viillon kuolemasta testilarpin Ropeconissa. Halusimme kokeilla pelin ideoita pienemmällä porukalla nähdäksemme miten ne toimisivat isossa versiossa. Samalla halusimme kokeilla uusia ajatuksia sen suhteen, miten con-larpin voi tehdä.

43087417324_af55204671_z

Ropecon kuvituskuvaa. Kuva: Tuomas Puikkonen.

Yksi yhteen

Tuhannen viillon kuolema on perusfilosofialtaan indeksikaalinen kaupunkilarppi. Mitä se tarkoittaa?

Larpeista puhuttaessa indeksikaalisella tarkoitetaan sitä että larpin fiktiivinen maailma vastaa todellista maailmaa yksi yhteen. Larpin Helsinki on sama kuin todellinen Helsinki. Jos pelaajat kokoustavat toimistossa Bulevardilla, heidän hahmonsa ovat aivan samassa toimistossa.

Olen itse kehitellyt ajatusta aiemmissa larpeissa Enlightenment in Blood ja Parliament of Shadows (jossa muina pääjärkkäreinä Maria Pettersson ja Bjarke Pedersen). Niissä Berliini ja Brysseli esiintyvät sellaisenaan ja mahdollisimman moni pelien käyttämä baari ja rakennus ovat samoja in-game ja off-game.

Tässä kohtaa mainittakoon, että mikään näistä larpeista ei ole täysin indeksikaalinen, ei myöskään Tuhannen viillon kuolema. Enlightenment in Bloodissa kirkko on sama rakennus in-game ja off-game, mutta se on vampyyrikirkon salainen päämaja vain in-game.

43803762051_66c0ae7aa4_z

Ropecon kuvituskuvaa. Kuva: Tuomas Puikkonen.

Indeksikaalisuus ei siis ole itseisarvo vaan sen tarkoitus on häivyttää fiktion rajat näkymättömiin. Parliament of Shadows -larpissa tämä vietiin äärimmäisyyksiin: Kaksi europarlamentaarikkoa pelasivat larpissa itseään. Näin jopa sivuhahmot olivat indeksikaalisia.

Indeksikaalisuuden vastakohtana voi ajatella vaikkapa metsässä pelattavaa fantasialarppia. Koska peli sijoittuu kuvitteelliseen fantasiavaltakuntaan, ei sen ole edes mahdollista mennä yksi yhteen reaalimaailman kanssa.

Con-larpit

Päällisin puolin indeksikaalisuuden ajatusta on vaikea soveltaa con-larppeihin. Perinteisestihän ne ovat edustaneet aivan päinvastaista design-filosofiaa!

Halusimme kuitenkin katsoa jos tällä kertaa olisi mahdollista toteuttaa con-larppi niin että se vastaisi pääpelautusta myös tässä mielessä. Siksi con-version tarinaksi muotoutui joukon varakkaita sijoittajia vierailu Messukeskukseen jossa he ovat järjestämässä Nordic Sun -gtreentechtapahtumaa. Näin hahmot ovat kierroksella Messukeskuksessa jossa on samaan aikaan käynnissä toinen tapahtuma (eli Ropecon).

Asetelma on siis täysin realistinen: Messukeskus voi hyvin esitellä tiloja myöhempien tapahtumien järjestäjille. Peliohjeena pelaajille neuvottiin että Ropecon on olemassa myös hahmojen maailmassa, mutta heitä ei kiinnosta puhua siitä.

Pelissä oli kaksi hahmoryhmää, rikkaat ja köyhät. (Pääpelissä on mukana kolmas, keskiluokka.) Köyhät hahmot olivat tulossa töihin tarjoilijoiksi cocktail-tilaisuuteen johon peli myös päättyi. Heillä oli sivuhahmokaveri töissä Messukeskuksessa, joten he saivat oman kierroksensa. Designin puolesta kumpikin ryhmä siis toimi samoin, mutta konteksti oli eri.

12309613_10153557001533880_6170641965959366768_o

Kuva: Ami K

Lopun cocktail-tilaisuudessa köyhät murhasivat rikkaat, kuten Tuhannen viillon kuolemassa kuuluu!

Testipelimme osoitti että jopa con-larpista saa halutessaan indeksikaalisen mutta samalla se paljasti metodin rajat: Sellaiset larppi-ideat jotka voi sijoittaa in-game Helsingin Messukeskukseen ovat harvassa.

Juhana Pettersson

Tuhannen viillon kuolema Ropeconissa!

Tuhannen viillon kuolemasta järjestetään Ropeconissa testipelinä toimiva miniversio kahdelletoista pelaajalle. Ideana on kokeilla larpin mekanismeja ja design-ajatuksia pienemmässä mittakaavassa ennen varsinaista toteutusta syyskuussa. Con-versio on kuitenkin myös kokonainen larppi joka on sovitettu nimenomaan Ropeconin tarjoamiin olosuhteisiin.

Ilmoittautuminen conin Tuhannen viillon kuolemaan tapahtuu larp-tiskillä perjantaina 20:00 – 22:00.

Itse larppi pidetään lauantaina 12:30 – 16:30.

Larpweaver

Ilmoittauduttuaan pelaaja saa sähköpostiin kutsun Larpweaver-hahmonluontijärjestelmään. Hahmo täytyy luoda Larpweaverissä la klo. 10:00 mennessä, jotta pelinjohdolla on mahdollisuus nähdä millaisia hahmoja pelissä on.

Larpweaver on nettitestiä muistuttava järjestelmä, jossa hahmon luominen kestää kymmenestä minuutista puoleen tuntiin. Hahmonluonnin kuluessa pelaaja rakentaa hahmonsa järjestelmän tarjoamista palikoista. Kun palikat ovat kasassa, pelaaja pohtii millaisen kokonaisuuden ne muodostavat. Joihinkin hahmonluonnin aspekteihin, kuten ryhmäyttämiseen, palataan larpin workshopissa.

In-game pelitilanne

Pelissä on kaksi hahmoryhmää, rikkaat ja köyhät. Peli sijoittuu myös in-game Messukeskukseen ja nykyhetkeen. Rikkaat hahmot ovat tutustumassa Nordic Sun -greentech-messujen tuleviin järjestelyihin ja köyhät hahmot käyvät tutun kaverin kanssa epävirallisella kierroksella Messukeskuksessa valmistautuessaan työkeikkaan cocktailtilaisuuden tarjoilijoina ja henkilökuntana.

Rikkaat ovat siis tutustumiskäynnillä, köyhät töissä.

Pukeutuminen

Koska kyseessä on conlarppi, rooliin pukeutuminen on sallittua, mutta vapaaehtoista eikä siitä kannata stressata turhia.

Pelin kulku

Peli alkaa 12:30 workshopilla. Pelaajat kokoontuvat tilaan 219. Varsinaisen in-game ajan jälkeen on debrief, joka päättyy viimeistään klo. 17:00, todennäköisesti jo 16:30.

Ropecon

Hahmosi on tullut Messukeskukseen töihin tai perehtymään tiloihin. Paikalla on myös in-game toinen tapahtuma, eli Ropecon, mutta sillä ei sinun kannaltasi ole mitään merkitystä. Peliohjeena: vältä Ropeconiin liittyvien ilmiöiden kommentoimista tai huomioimista mahdollisimman paljon.

Hahmoluokat larpissa

Hahmonluonti tapahtuu Larpweaver-työkalun avulla. Jokainen pelaaja tekee työkalussa valintoja siitä millaisista elementeistä hahmo koostuu. Ensimmäinen valinta koskee yhteiskuntaluokkaa: Onko hahmo köyhä, keskiluokkainen vai rikas?

Eri luokkien elementit näyttävät tältä:

Köyhät

Olet pienituloinen tai köyhä. Sinulla on jatkuva huoli rahasta ja perustoimeentulosta etkä voi helposti käyttää pieniäkään summia ilman, että joudut miettimään miten pärjäät. Olet työtön, osa-aikainen, sairaseläkkeellä tai niin matalapalkkaisella alalla, ettei raha riitä.

Köyhyys ei ole sinulle poikkeustila vaan olet ollut vähävarainen pitkään tai koko elämäsi.

Tässä larpissa köyhällä hahmolla on arvokkuutensa. Köyhyyteen voi olla syynsä tai sitten se on vain seurausta olosuhteista. Voit olla terve tai mielenterveysongelmainen, streittari tai narkkari. Pelin perussuhtautuminen köyhyyteen ei kuitenkaan ole satiirinen vaan elämästä ammentava. Tällaista on elää rajallisten mahdollisuuksien ja taloudellisen epävarmuuden ristipaineessa

Köyhän elämän ei larpissa tarvitse olla pelkkää kurjuuden ylistystä vaan iloja ja suruja on siinä missä todellisessakin elämässä. Hahmoilla on kaveriporukoita, kiinnostuksenkohteita ja yhteisiä projekteja, jotka ohjaavat heitä pelissä.

Köyhiä hahmoja yhdistää vitutus henkilökohtaisesta ja yhteiskunnan tilasta. Yhteiskunta ei ole reilu. Sinusta riippumattomista syistä joillain on enemmän, ja toisilla todella paljon vähemmän. Mikä pahinta, suomalainen varakas ihminen kokee usein asiakseen neuvoa ja ohjeistaa niitä joilla ei ole mitään: “Tässäpä vinkki köyhälle: Rahaa säästyy, jos maksaa laskut ajoissa.”

Elämän epäoikeudenmukaisuuksien ja nöyryytysten kertyessä vitutus kasvaa.

Keskiluokka

Olet keskituloinen palkansaaja tai pienyrittäjä. Sinulla on jonkin verran säästöjä ja kohtuullinen varmuus siitä, että saat vuokrasi tai lainalyhennykset maksettua ensi kuussakin, mutta joudut tekemään töitä elääksesi. Työttömyys on todennäköisesti sinulle merkittävä ongelma, varsinkin jatkuessaan.

Saatat olla toimittaja, konsultti, toimistotyöntekijä tai taidealan toimija. Olet onnistunut luovimaan nykyajan epävarmoilla työmarkkinoilla siten, että ainakin tällä hetkellä hommia riittää. Sinulla voi olla ylityöllistymisestä ja stressistä seurannut vatsahaava tai burnout. Käytät todennäköisesti yöllä kiskoa, joka pitää kurissa stressin aiheuttamaa hampaiden narskuttelua. Ystäväsi postailevat someen kuvia ja päivityksiä, joista saa sellaisen vaikutelman, että heidän elämänsä on ihanaa pirskahtelevan raikasta valkeutta, kun taas sinä joudut joskus tekemään töitä sunnuntai-iltoina tai juhannuksena.

Maailmankuvassasi keskiluokka on oikeastaan sama asia kuin Suomen kansa. Rikkaiden maailma on sinulta pääasiassa näkymättömissä ja rikkaat jonkinlaisia yhteiskunnallisia poikkeusyksilöitä. Köyhät saattavat hyvin olla köyhiä omaa syytään koska Suomessa on sosiaaliturva, jonka ansiosta jokainen haluava voi kyllä päästä kiinni elämään. Vaihtoehtoisesti olet myötätuntoinen keskiluokan edustaja ja tunnet huonoa omaatuntoa aina kun siivooja siivoaa jälkesi.

Vaikka tiedät, että Suomessa on rikkaita ja köyhiä, ajattelet että Suomi on keskiluokkainen maa. Kaikki lähtevät lopulta samalta viivalta ja koulutusjärjestelmä takaa yhtäläiset mahdollisuudet. Sinä haluat menestyä ja elää hyvän elämän yhteiskunnan tarjoamien normien mukaan, mutta jokin sisälläsi tekee siitä yhä vaikeampaa.

Rikkaat

Olet varakas. Olet rikastunut itse tai syntynyt varakkaaseen perheeseen. Sinulla on tarpeeksi rahaa, että voisit pitää vuoden tai pari vapaata ilman, että se vaikuttaisi negatiivisesti elämäntapaasi nyt tai tulevaisuudessa. Ratkot ongelmia rahalla parhaasi mukaan, sitähän varten rahaa on!

Raha ei rajoita elämääsi, vaan suurin ongelmasi on ajan puute. Jos voi saada kaiken, täytyy päättää miten käyttää rajallisen aikansa maan päällä. Kaikki haluavat jotain ja siksi on tärkeää priorisoida. Olet jopa saattanut vajota masennukseen: Mitä väliä on millään? Miksi tehdä mitään?

Et todennäköisesti ole paha ihminen, kusipää tai itsekäs nilkki. Tiedät kuitenkin paljon elämisestä ja siitä, miten asioita kannattaa hoitaa ja jaat ajatuksiasi mielelläsi. Jos esimerkiksi köyhät säästäisivät enemmän ja tekisivät hyviä sijoituksia, heillä olisi mahdollisuus parantaa asemaansa yhteiskunnassa. Olet menestynyt elämässäsi hyvin, joten sen perusteella on selvää, että neuvosi ovat hyviä.

Et välttämättä pidä itseäsi rikkaana vaan keskiluokan tai ylemmän keskiluokan edustajana. Ethän sinäkään ole vapaa rahahuolista ja tunnet monia itseäsi paljon rikkaampia ihmisiä. Heihin verrattuna et ole mitenkään erityisen varakas! Näin voi ajatella riippumatta omasta tosiasiallisesta varallisuudesta.

Vain harva rikas tekee numeroa rahoistaan. Ajattelemattomuus tai perspektiivin puute saattaa kuitenkin paljastaa hänet, vaikka aikomuksena olisikin olla vain yksi muista.

Rikkaiden hahmojen pelityyli vaihtelee realismista kevyeen satiiriin. Erityisesti kannattaa huomioida se, että suomalainen rikas ei täysin vastaa amerikkalaisten elokuvien stereotypioita. Suomessa kaikki on hitusen kotikutoisempaa, jopa yläluokka. Oopperasta voi tulla ratikalla Töölöön vaikka rahaa olisi kuinka.

Juhana Pettersson