New Life

New Life on yritys joka kehittää varakkaille sijoittajilleen ratkaisuja ilmastonmuutoksesta aiheutuvan ympäristökatastrofin varalle. Osakkaita varten rakennetaan Arkkeja joissa he voivat olla turvassa yhteiskunnan romahtaessa.

Tällä hetkellä New Lifellä on rakenteilla kolme Arkkia. Yksi Turun saaristossa, yksi Lapissa ja yksi Imatran lähellä. Näistä viimeinen on suunnattu pääasiassa venäläisille sijoittajille. Arkki on hyviin puolustusasemiin rakennettu kylä jossa sijoittajien perheillä on jokaisella oma talo. Lisäksi Arkissa on oma generaattori, parakki työläisiä varten ja tenniskenttä.

Kansainvälisesti vertailtuna New Lifen Arkit ovat vaatimattomampia ja kansanomaisempia kuin superrikkaiden esimerkiksi Yhdysvalloissa teettämät vastaavat. Ajatuksena on että mikäli äärimmäiset sääilmiöt tai hallitsematon pakolaistulva kriisiyttävät normaalin elämän, osakkaat pakenevat arkkiin vuodeksi tai pariksi odottamaan että elämä ympäröivässä maailmassa asettuu aloilleen. Pahimmassa tilanteessa Arkkiin jäädään pysyvästi.

New Lifen sijoittajien merkittävin uhkakuva ei ole sää vaan nälkäisten köyhien laumat. Tämän vuoksi Arkkiin on palkattu siivoojien ja kokkien lisäksi myös merkittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa. Ennen maailmanloppua näille ihmisille maksetaan pientä päivystyskorvausta. Merkin saatuaan heidän odotetaan hakeutuvan Arkkiin aloittaakseen siellä uusissa tehtävissä.

New Lifen toimistolla istuu vain kourallinen työntekijöitä. Kaikki mahdolliset toiminnot on ulkoistettu konsulteille ja alihankkijoille, ja varsinaisten työntekijöiden vastuulla on näiden valvominern. New Lifen työsuhde-etuihin kuuluu paikka Arkissa, joskin työntekijänä eikä varsinaisena asukkaana.

Pelipaikka: Murharadio-asunto

Pelin realismissa Punavuori on Helsingin köyhien asuinaluetta. Tiedän, tiedän, tosi uskottavaa. Mutta tässä me ajattelimme teitä, hyvät pelaajat. Pelipaikkojen välillä liikkuminen suuria välimatkoja saattaa olla nihkeää. Nyt rykelmä pelipaikkojamme keskittyy Ullanlinna-Punavuori akselille ja kävelymatka näiden lokaatioiden välillä kestää vähemmän kuin automatka.

Screen Shot 2018-08-23 at 10.42.26

Kuva: Finn and Solja

Airbnb on tuottajan ystävä kaupunkilarppia tehdessä, erityisesti “suitable for events”-filtteri. Helsingistä ja varsinkin kantakaupungista löytyy upeita paikkoja ja osa jopa larppibudjettiin sopivin hinnoin. Täältä löytyi myös Punavuoressa sijaitseva asunto, jossa pelissä toimiva nettiradio “Murharadio” pitää päämajaansa.

Pelissä Murharadio on tuntemattomien henkilöiden pyörittämä nettilähetys joka käynnistyi pian Westendin murhan jälkeen. Sen sisältö on väkivaltaan ja luokkasotaan kannustavaa ja sitä on kauhisteltu mediassa.

Screen Shot 2018-08-23 at 10.42.17

Kuva: Finn ja Solja

Murharadio-asunnon interiör on retro, ja pienellä sekaisuuden lisäämisellä luomme siitä asunnon, josta käsin köyhempää luokkaa agitoidaan ja jossa hahmojen lisäksi asuu lokaatio-vastaava ja Murharadion teknikko Jonne, yksi pelin avustajista.
Murharadiota lähetetään livenä ja nauhalta koko larpin ajan. Sitä voi kuunnella selaimella tai mixlr-aplikaation kautta iOS ja Android puhelimilla. Pelipaikoilla on kaikissa mahdollisuus kuunnella radiota, jos hahmosi sitä kuuntelisi.

Screen Shot 2018-08-23 at 10.42.34

Kuva: Finn ja Solja

Näissä Airbnb asunnoissa asutetaan ja ruokitaan myös pelin avustajat. Pelaajat, jotka käyvät asunnoissa ovat myös tervetulleita käyttämään keittiöitä, lämmittämään itselleen ruokaa ja nauttimaan kupin kahvia tai teetä.

Massi Hannula

Pelipaikka: Paja&Bureau

Paja&Bureau on työpaja ja näyttelytila Ullanlinnan sydämessä Korkeavuorenkadulla.

Kun puhuimme Juhanan kanssa ideasta siitä, että pelissä olisi gallerian avajaiset, tuli tila heti mieleeni. Se kun on oivallisella paikalla, ja toinen yrityksen vetäjistä on ystäväni, larppaaja ja larpintekijä Nino Hynninen. Galleria on ehtinyt olla myös larppikäytössä, rikosaiheisessa pelissä konna.info.

Paja&Bureau sopii loistavasti 30-40 hengen cocktailtilaisuuteen ja näyttelytilana se on upea rustiikissa ulkoasussaan. Sopii siis erinomaisesti meille!

Pelin alussa Pajalla valmistaudutaan näyttelyn avajaisiin. Jotkut hahmot ovat paikalla töissä, toiset galleristin tai taidekeräilijän roolissa esittämässä oppineita mielipiteitään ripustuksen nyansseista.

Taidemaailmalla on paikkansa luokkaeroja käsittelevässä larpissa koska taidekeräily on monen suomalaisenkin rikkaan harrastus. Taiteilijan työ voi olla ihmiskunnan henkisen perinnön rikastamista, mutta toisaalta myös sijoitusobjektien tuottamista keräilijöille jotka piilottavat ne varastoihinsa.

Myöhemmin larpin aikana nähdään gallerian avajaiset ja myös yksi pelin loppukohtauksista pidetään täällä.

Pelissä rakennettava taidenäyttely koostuu suomalaisten roolipelaajien ja larppaajien taideteoksista, vedoksista, patsaista ja valokuvista. Taiteilija-hahmot saavat mahdollisuuden valita teoksista “itsensä tekemät” ja teoksia voi ostaa in- ja off-game. Taidenäyttelyn pystytyksestä ei tarvitse ottaa paineita. Toimitamme pelipaikalle tarvittavat välineet näyttelyn pystytykseen sen lisäksi, mitä Pajalta jo löytyy. Lokaatio-vastaavalta löytyy myös muutama tekemäni ehdotus, mikäli ideat loppuvat kesken (otetaan huomioon myös, että minäkään en ole näyttelyarkkitehtuurin ammattilainen).

Hahmonluonnin perusteet

Larpweaver.png

Yksityiskohta Tuhannen viillon kuoleman hahmonluontijärjestelmästä admin-puolelta (keskeneräinen)

Hahmonluonti koostuu yhdestätoista valinnasta joiden kuluessa hahmolle löytyy sosiaaliluokka, ryhmä, hahmoydin, luonteenpiirteitä, motivaatioita, historiaa ja jopa kohtauksia. Pelaajan tehtävänä on sovittaa palikat yhteen niin että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus jota on hyvä pelata. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikkien palikoiden ei tarvitse vetää samaan suuntaan: Ristiriita voi tehdä hahmosta mielenkiintoisen.

Kun valinnat on tehty, pelaaja voi kehitellä hahmoa eteenpäin ja lisätä yksityiskohtia halunsa mukaan, pelin realistisen tyylin puitteissa.

Järjestelmä tarjoaa jonkin verran kontakteja jakamalla hahmoja ryhmiin ja tarjoamalla yhteistä historiaa, mutta pelaajien kannattaa rakentaa tämän pohjan päälle kehittämällä itse lisää kytköksiä. Joidenkin hahmoydinten kohdalla nämä kytkökset on jätetty tahallaan avoimiksi. Hahmo voi olla esimerkiksi edustuspuoliso, jolloin pelaaja voi etsiä itselleen siipan pelin rikkaiden hahmojen joukosta tai sitten päättää että tämä ei ole pelissä.

Hahmonluonnissa valitaan kolme kohtausta joihin hahmo osallistuu. Hahmon näkökulmasta nämä ovat täysin in-game-suunnitelmia: Hahmon kalenterissa lukee pelin päivälle nämä tapaamiset ja tilaisuudet. Varsinkin kahdessa ensimmäisessä kannattaa tosin mahdollisuuksien mukaan pitäytyä myös pelin kuluessa välttääkseen sitä että kanssapelaajat jäävät roikkumaan.

Valintojen järjestys määräytyy valintapuun rakentamiseen liittyvien pakkotekijöiden mukaan. Siksi esimerkiksi kohtauksia ei valita kaikkia kolmea peräjälkeen.

1. Luokka

Hahmon sosiaaliluokka: Onko hahmo rikas, köyhä vai keskiluokkainen? Tämä on tärkein pelikokemukseen liittyvä valinta sillä eri luokkien pelit ovat erilaisia. Siksi luokkakuvaukset kannattaa lukea tarkkaan.

2. Ryhmä

Larpin hahmot jakautuvat kolmesta kahdeksaan hahmon ryhmiin. Jotkut ryhmät ovat työporukoita, toiset perheitä tai kavreita. Ryhmä on hahmon tärkein sosiaalinen viitekehys. Larpin aikana voi aina etsiä oman porukan mikäli ei tiedä mitä tehdä.

3. Hahmoydin

Hahmon jokaiselle pelaajalle uniikki, lyhyt ydinkonsepti. Määräytyy ryhmän mukaan, eli isommissa ryhmissä on enemmän valinnanvaraa.

4. Suhde kuolemaan

Miten hahmo suhtautuu murhaamiseen ja kuolemaan? Tämä ja kaksi seuraavaa valintaa liittyvät kiinteästi pelin teemoihin.

5. Puheenaihe

Mistä viimeaikoina tapahtuneesta hahmo voi puhua?

6. Motivaatio

Millaisia henkilökohtaisia motivaatioita hahmolla on pelin aikana?

7. Kohtaus

Pelin kohtaus jossa hahmo on mukana, esimerkiksi New Life yrityksen toimintaan liittyvä kokous.

8. Historia

Tapahtuma jossa hahmo on ollut mukana. Näissä voi olla hahmoja kaikista sosiaaliluokista ja ne on kirjoitettu niin että pelaajan täytyy hahmotella missä roolissa hän itse on ollut mukana.

9. Kohtaus

Pelin kohtaus jossa hahmo on mukana, esimerkiksi kutsuvierastilaisuus taidegalleriassa.

10. Loppukohtaus

Valitse yksi larpin kolmesta loppukohtauksesta. Kaikki kohtaukset ovat tilaisuuksia joihin hahmo suunnittelee in-game menevänsä. Nämä ovat isoja kohtauksia, joten mikäli pelin aikana syntyy pakottava syy mennä johonkin toiseen loppukohtaukseen, niin voi tehdä. Silloin hahmo muuttaa suunnitelmiaan pelin aikana.

Sukupuoli

Hahmoaihiot ovat sukupuolineutraaleja, yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Yksi ryhmistä on nimeltään Naisjohtajien verkosto, ja sen hahmot ovat naisia (mikä käsitettäköön tässä tarkoittavan kaikkia jotka mieltävät itsensä naisiksi).

Larpin maailma on pääosin realistinen mutta sukupuoleen perustuva syrjintä ja sukupuolitetut rakenteet eivät ole sen maailmassa niin keskeisiä kuin omassamme, varsinkaan hahmojen kohdalla. Tämä korostuu rikkaissa hahmoissa sillä todellinen rikkaiden maailma on usein konservatiivinen. Tässä larpissa sukupuoli ei kuitenkaan rajoita hahmon mahdollisuutta kuulua mihinkään porukkaan, ellei erikseen mainittu.

Porukoiden sisällä ei myöskään tapahdu sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Myöskään esimerkiksi homoja tai transihmisiä ei syrjitä. Rahasuvun johdossa voi olla lesbopari eikä se ole mikään juttu.

Larpissa jokainen voi pelata haluamaansa sukupuolta olevaa hahmoa.

Hiekkalaatikko

Tuhannen viillon kuolema on hiekkalaatikko-tyylinen larppi. Se tarkoittaa, että pelaajalla on laaja vapaus liikkua pelin maailmassa, mutta peli ei tarjoa valmiiksipureskeltuja juonia ja täkyjä joita täytyisi seurata.

Tästä syystä kannattaa tehdä itselleen dynaaminen, toimintakykyinen hahmo, sellainen joka saattaa tehdä uhkarohkeita ja tyhmiäkin valintoja tiukan paikan tullen. Näin pelaaja voi uskottavasti hahmoaan pelaten pitää toimintaa yllä.

Ryhmät

Rikkaiden ryhmät ovat:

Metsästysporukka on metsästystä harrastava kaveriporukka joka harrastaa myös suurriistaa Namibiassa.

Naisjohtajien verkosto on liike-elämän pääkallonpaikoilla olevien naisten hyvä sisar -kerho.

Stenbergin suku on varakas suomalainen perhe.

Turvallisuustoimikunta on joukko rikkaita sijoittajia jotka ovat ottaneet asiakseen visioida New Lifen Arkkien turvallisuuskysymyksiä.

Keskiluokan ryhmät ovat:

Media-ryhmässä on median edustajia.

New Lifen konsultit ovat hahmoja joille New Life on ulkoistanut joitain toimintojaan.

New Lifen toimisto on ryhmä jossa on firman varsinaiset työntekijät.

Rikkaiden tukihenkilöt ovat assistentteja, konsultteja yms. hahmoja jotka avustavat rikkaita.

Taidemaailma on joukko gallerian ympärillä pyöriviä taideskenen hahmoja.

Köyhien ryhmät ovat:

Murhaajat-ryhmässä on Westendin murhan tekijät.

Murharadio on anonyymiä nettiradiota pyörittävä porukka.

Rempparyhmä on joukko entisiä poliiseja jotka ovat joutuneet potkut saatuaan remonttialalle.

Siivousfirma on siivoojien itse pyörittämä osuuskunta joka taistelee isompien firmojen puristuksessa.

TTH Henkilöstövuokraus on joukko pääasiassa henkilöstövuokrausfirmalle työskenteleviä köyhiä.

Hahmojen väliset suhteet

Hahmojen keskinäisten suhteiden kehittäminen on pelaajien vastuulla. Hahmonluontijärjestelmä lajittelee hahmoja ryhmiin ja luo yhteistä historiaa mutta tarkemmat yksityiskohdat voi ja kannattaa sopia asianosaisten pelaajien kesken.

Jotkut hahmokonseptit suorastaan vaativat tätä. Jos hahmo on esimerkiksi rikkaan assistentti, täytyy keksiä kenen rikkaan tarkalleen ottaen.

Hahmosuhteita voi kehitellä varsin vapautuneesti, varsinkin yhteiskuntaluokkien sisällä. Hahmoista voi tehdä avioparin, sisarrukset, vihollisia, mikä vain tuntuu hyvältä.

Olennaisinta on muistaa että solidaarisuus larpin hahmojen maailmassa tapahtuu yhteiskuntaluokan sisällä, ei luokkarajojen yli. Hahmolla voi olla suhteita luokkarajojen yli, mutta ideaalisesti ne eivät pura vaan vahvistavat luokkajännitteitä joille tämä larppi on rakennettu.

Hahmon kehittäminen

Larpweaverin antamia yksityiskohtia ei voi muuttaa ellei ole aivan pakko, esimerkiksi mikäli niissä on ristiriita. Niiden puitteissa hahmoa voi kuitenkin kehitellä vapaasti larpin tyylin puitteissa. Tuhannen viillon kuolema liikkuu jossain realismin ja karikatyyrin rajamailla, ja sitä voi soveltaa myös hahmoideoita miettiessä.

Jos esimerkiksi köyhän hahmon pelaaja ajattelee: “Voisiko hahmoni olla aiemmin tehnyt myös varastohommia?”, vastaus on kyllä. Tällaisia henkilöhistoriaan liittyviä hahmon konseptia jatkavia yksityiskohtia voi säveltää varsin vapaasti ilman että se rikkoo larppia.

Pelipaikka: Kleinbus

Kaupunkilarppi luo erilaisia haasteita larpin lokaatioille, kuin yhteen paikkaan keskittynyt larppi. Tuhannen viillon kuolemassa liikutaan Helsingissä Keskusta-Ullanlinna-Punavuori-Kajanokka -akselilla, eikä hahmoryhmiltä suljettuja lokaatioita oikeastaan ole. Voi olla, ettei joku hahmo käy jossain lokaatiossa, mutta haluamme pitää pelikortit avoinna siitä, millaisissa paikoissa kaikkialla alueella tapahtuu. Esittelen pelilokaatioita yksi kerrallaan, ja peliä varten saavat pelaajat kootun listauksen kaikista pelipaikoista.

Päätimme antaa yhden köyhän hahmoporukan omalla lokaatiolla lisäpotkua ympäriinsä liikkumiseen. Sillä mikä olisi kaupunkilarpissa venkeämpää kuin liikkuva pelipaikka? Koti siellä missä sinäkin!

View this post on Instagram

Weekend trips 😍

A post shared by @ westyfi on

Tämä porukka pääsee liikkumaan upealla modatulla Kleinbussilla Volkswagen westfalia vanagonilla, joka toimii 4 henkeä majoittavana asuntoautona. Pieni Kleinbus on mukava ajaa, helppo parkata Helsingissä ja olen varannut parkkirahaa porukalle, jotta sellaisen seikan ei tarvitse määrittää mihin Kleinbussin parkkeeraa. Kleinbussin voi myös jättää jonnekin, mikäli porukasta sen hylkääminen tuntuu parhaalta vaihtoehdolta.

Lisää kuvia liikkuvasta pelilokaatiosta löytyy omistajansa Ömerin intagram-tileiltä:
https://www.instagram.com/westyfi/ ja https://www.instagram.com/omeragraph/

Kleinbussia varatessa huomasin myös, että Suomi on pieni maa, ja verkostoituminen hyödyttää myös larppituottajaa: Ömer sattui olemaan myös veljeni hääkuvaaja ja kälyni hyvä ystävä.

Massi Hannula